Přihlásit do kurzů se můžete kdykoliv a na základě délky aktuálního kurzu se cena úměrně sníží. NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT 🙂