Průběžně přihlašovat se můžete na e-mail: info@duendekolin.cz nebo na tel. 736 220 842, 775 999 041. Do přihlášky napište jméno, příjmení, věk a kurz, kterého se chcete zúčastnit.

Přihlásit do kurzů se můžete kdykoliv a na základě délky aktuálního kurzu se cena úměrně sníží. NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT 🙂