AKTUÁLNÍ ZPRÁVA OD PANA FOTOGRAFA: Objednané fotografie si můžete vyzvednout v neděli 28.11. 14:00-17:00hodin ve vestibulu Kongresového centra

PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ Z HYGIENICKÉ STANICE K NASTALÉ SITUACI, KTERÉ POTVRZUJE, ŽE NÁŠ POSTUP BYL SPRÁVNÝ:

Vláda dnes odsouhlasila vyhlášení nouzového stavu od zítřka 26.11. od 18:00hodin, což znamená, že na hromadné akce může jít pouze 100 lidí. Nemůžeme tedy pořádat ani sobotní nácvik, ani věneček v neděli od 17:00hod. tak, jak bylo plánováno.

Věneček tedy přeložíme na dobu, kdy bude opět možné hromadné akce pořádat.

Nouzový stav je zatím vyhlášen do Vánoc, pak musí vláda požádat o jeho prodloužení. Pokud ho nová vláda neprodlouží, mohl by věneček proběhnout ještě letos-v nějakém prosincovém termínu.

Vstupenky si nechte u sebe, budou samozřejmě platit v novém termínu, svá místa máte zajištěna.

Přejeme mnoho sil pro překonání dalšího náročného období.

Hana a Eduard Zubákovi


Aktuální hygienická opatření umožňující průběh tanečních (upozorňujeme však, že opatření se mohou změnit. Každou změnu ihned aktualizujeme na této stránce. Před odchodem do tanečních se tedy zde prosím ještě ujistěte, zda se opatření nezměnila):

POZOR – od 22.11. se změnila nařízení – viz. níže. Děti do 12 let se nemusí prokazovat testem ani očkováním.

Příslušné certifikáty nebo potvrzení si připravte k ruce, než půjdete ukázat vstupenku, aby nevznikala zbytečná fronta a nedocházelo k posunování začátku věnečku.

Pro vstup do tanečních je třeba splnit jednu z následujících podmínek:

Tzv. pravidlo ON – pro umožnění vstupu je nutné mít 14 dnů po druhé dávce očkování (nebo dávce Janssenu), doložit prodělání onemocnění před max. 180 dny, pro několik výjimek pak lze pro vstup využít negativní výsledek PCR testu ne starší 72 hod. Výjimky jsou následující: jde-li o

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo

ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Nošení roušek (do 15let) a respirátorů (od 15let):

  • je třeba přijít do tanečních se zakrytými ústy a nosem a a pobývat takto ve společných částech kulturního domu (na chodbách a toaletách)
  • při tanci můžeme roušky nebo respirátory sundat
  • při konzumaci nápojů zakoupených na baru je také možné roušky nebo respirátory sundat

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme u chlapců zůstali u povinného nošení bílých rukaviček při tanci.

U vstupu do tanečních prosím použijte připravenou dezinfekci na ruce.

Přijďte prosím s dostatečným časovým předstihem tak, aby se netvořily zbytečné fronty a abychom začali včas. My pro Vás budeme u vstupu připraveni od 16:15.


Základní kurzy tance a společenské výchovy pro mládež
„Taneční 2021: 12. 9. – 12. 12. 2021 PODĚBRADY“

Taneční pro mládež probíhají v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda (nám. T. G. Masaryka 654/2, Poděbrady III ) a to každou neděli od 17:00hod.

ORGANIZACE KURZU:

Hlavními lektory kurzu jsou Eduard Zubák (mistr ČR profesionálů v latinskoamerických tancích a finalista mistrovství ČR v deseti tancích) a jeho manželka Hana Zubáková.

Náplň kurzu:

  • standardní tance – valčík, tango, waltz, americký foxtrot, quickstep
  • latinskoamerické tance – samba, cha-cha, rumba, jive
  • další – polka, salsa, bachata, flamenco, charleston…

Rozpis lekcí: 10x běžná lekce, 3x prodloužená (10.10., 7.11., 28.11. – Mikulášská), 1x věneček

5.12. proběhne nácvik na věneček-nutná účast všech kurzistů!

Závěrečný Věneček 12.12. 2021

Organizace lekcí: běžná lekce-2×60 minut s 10-ti minutovou přestávkou, prodloužená 3×60 minut s 15-ti minutovými přestávkami, věneček 4×60 minut s 15-ti minutovými přestávkami

Cena: 3.500,-Kč za účastníka; 700,-Kč za gardenku pro doprovod (gardenky platí na všechny běžné lekce a prodloužené, na věneček neplatí, tam je nutné zakoupit si vstupenku).

Cena vstupenek pro diváky bez gardenek: na běžnou výukovou lekci 80,-Kč; na první dvě prodloužené 120,-Kč; na Mikulášskou prodlouženou 150,-Kč; na věneček 200,-Kč/sezení a 160,-Kč/stání